Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
Referade:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383INTEGRIRANO PRETRAŽIVANJE LOKALNOG KATALOGA (Vero) I /DISCOVERY/  SERVISA
(EBSCO EDS)
Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu


http://www.seelawschool.org/


 


Repozitorij
Obavijesti

jučer u 08:16
Uređeno: jučer u 08:58

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta http://www.pravo.hr/studenti...

Danijel Relković

Poštovane kolegice i kolege,


informativni sastanak o međunarodnom studentskom natjecanju u simuliranom suđenju Price Media Law Moot Court održati će se u četvrtak, 28. rujna u 17,00h, u dvorani 2, Trg Republike Hrvatske 3. Studenti zainteresirani za sudjelovanje na ovom natjecanju u ak.god. 2017/2018 imati će priliku u neformalnoj atmosferi upoznati bivše natjecatelje i mentore te saznati sve informacije o hipotetskom slučaju, uvjetima za sudjelovanje, rokovima za prijavu i terminima natjecanja.
 

pfz

21. 9. 2017. u 10:01
Uređeno: 21. 9. 2017. u 10:05

DAN ORIJENTACIJE za brucoše Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pravni studij) održat će se u petak, 29. rujna 2017.g. u vremenu od 9 do 14 sati prema rasporedu koje će biti naknadno postavljen na web stranici početkom sljedećeg tjedna.

 

Renata Požgaj

20. 9. 2017. u 14:56
Uređeno: 21. 9. 2017. u 09:11

Pravna klinika poziva sve zainteresirane studente da se prijave za sudjelovanje na Brown Mosten International Client Consultation natjecanju (http://www.brownmosten.com/). Riječ je o jedinstvenom spoju kliničkog obrazovanja i moot natjecanja. Ove godine natjecanje će se održati u Maastrichtu (od 11. do 14. travnja 2018.).

Natjecanje je otvoreno za sve studente kliničare, ali i one koji to tek namjeravaju postati. Podsjećamo, još uvijek su otvorene prijave za rad u Pravnoj klinici (http://klinika.pravo.unizg.hr/node/22).

Svi zainteresirani studenti pozivaju se na informativni sastanak koji će se održati u ponedjeljak, 25. rujna 2017 u 15 sati u sobi 42, TRH 3/IV kat."

Danijel Relković

Postupak upisa u prvu godinu studija u 2017/18. akad. god. u jesenskom upisnom roku:

PRAVNI STUDIJ - INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI PRAVNI STUDIJ

JAVNA UPRAVA - STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Danijel Relković

Obavijest o upisu u ponovno prvu i više godine studija studenti mogu pogledati na stranicama www.pravo.unizg.hr/studenti

 

Danijel Relković

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2017/18. godini u prvu godinu studija upisuje:

na studijski program:

  1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
  • 18 redovitih studenata
  • 17 izvanrednih studenata, uz plaćanje participacije

 

2. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje tri godine

  • 20 izvanrednih studenata, uz plaćanje participacije

 

Participacija za upis u prvu godinu studija iznosi 7.200,00 kuna.

Prijave za upis na navedene studijske programe obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta „Postani student“.

Obavijest o terminima upisa bit će objavljena najkasnije zajedno s konačnim listama redoslijeda.

Sve daljnje obavijesti bit će objavljene na web stranici „Postani student“ i web stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U slučaju potrebe za dodatnim obavijestima pristupnici mogu poslati upit na e-mail adresu: upisi@pravo.hr

Danijel Relković

13. 9. 2017. u 08:46
Uređeno: 13. 9. 2017. u 08:48

Obavijest o tečajevima stranih jezika za pravnike (U tijeku su upisi u tečajeve stranih jezika za pravnike u okviru cjeloživotnog obrazovanja u organizaciji Centra za jezike i pravo. Rok za prijave je 30. rujna 2017, poslije čega će se održati inicijalni testovi. Nastava počinje 17.  listopada 2017.Ispunjeni formular za prijavu treba poslati na adresu: jezicnitecajevi16@gmail.com. Opširnije u prilogu: (1) Brošura za zimski semestar...; (2) formular za prijavu

Renata Požgaj

13. 9. 2017. u 08:42
Uređeno: 13. 9. 2017. u 08:48

Obavijest o programu stručnog usavršavanja za pravnike-lingviste, sudske tumače  i pravne prevoditelje (U tijeku su upisi u program stručnog usavršavanja za pravnike-lingviste, sudske tumače  i pravne prevoditelje u organizaciji Centra za jezike i pravo. Rok za prijave je 30. rujna 2016, poslije čega će se održati inicijalni testovi. Prijavu uz CV (Europass) treba poslati na adresu: strucnousavrsavanje16@gmail.com Opširnije u prilogu:  ./_news/21856/Pravnici lingvisti obavijest 2017-18.doc
 

Renata Požgaj

Od ponedjeljka (18. runa) do četvrtka (21. rujna) održava se tjedan otvorenih vrata Pravne klinike. Zainteresirane studentice i studenti mogu doći u prostorije Pravne klinike u Žerjavićevoj 6 (II. kat) u vrijeme dežurstva (PON/UTO - od 10 do 12; SRI/ČET - od 10 do 12 i od 17 do 19 sati) gdje će ih dočekati studenti kliničari i podijeliti svoja iskustva u kliničkom radu. Riječ je o odličnoj prilici za studentice i studente koji razmatraju prijaviti se za rad u narednom semestru. Prijave traju do 22. rujna 2017. i vrše se online (http://klinika.pravo.unizg.hr/node/22)...

Danijel Relković

12. 9. 2017. u 08:58
Uređeno: 12. 9. 2017. u 08:58
Suradnja sa pravnim fakultetima...

Dekanica prof.dr.sc. Dubravka Hrabar i prodekan prof.dr.sc. Davor Derenčinović posjetili su 4. i 5. rujna 2017. godine na poziv pravne fakultete Sveučilišta u Lundu i Uppsali. Radi se o najstarijim i najuglednijim visokoškolskim ustanovama u Švedskoj. Sveučilište u Uppsali osnovano je 1477.. godine, a Sveučilište u Lundu 1666. godine. Izaslanstvo Fakulteta razgovaralo je s upravama fakulteta u Lundu i Uppsali o uspostavi međunarodne suradnje i razmjeni nastavnika i studenata.

/_news/21840/IMG_1287-1.jpg

Renata Požgaj

5. 9. 2017. u 12:40
Uređeno: 5. 9. 2017. u 12:41

Poštovane kolegice i kolege,

informativni sastanak o međunarodnom studentskom natjecanju iz međunarodne trgovačke arbitraže Willem C. Vis moot competition održat će se u utorak, 26. rujna 2017. u 10 h u dvorani IV, TMT 14.

Ako imate pitanja, obratite se na abilic@pravo.hr, thosko@pravo.hr ili tjaksic@pravo.hr.

S poštovanjem,

Antun Bilić, Tena Hoško i Tomislav Jakšić

Renata Požgaj

Poštovani/e,

u nastavku / prilogu je natječaj za združeni doktorski studij "Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina" koji koordinira Sveučilište u Padovi, a partner je i Pravni fakultet u Zagrebu. Jedna od 4 stipendije koje dodjeljuje Sveučilište u Padovi za taj studij u načelu se dodjeljuje osobi koja nema talijansko državljanstvo.
Zainteresirani se za dodatne informacije mogu obratiti i ​prof. dr. sc, ​Siniši Zrinščaku na sinisa.zrinscak@pravo.hr

/_news/21201/Call for application 33_Human Rights.pdf

The deadline for online application is September 26 at  13:00.

Renata Požgaj

Prijava za upis podnosi se najkasnije do 30. rujna 2017. na adresu: gosp. Jasmin Mujinović, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb.

Biserka Salar

1. 9. 2017. u 11:43
Uređeno: 19. 9. 2017. u 14:49

Poslijediplomski specijalistički pravni studiji, u trajanju od četiri semestra:

  1. Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost
  2. Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

 

Poslijediplomski specijalistički pravni studiji, u trajanju od tri semestra:

  1. Europsko pravo
  2. Fiskalni sustav i fiskalna politika
  3. Javno pravo i javna uprava
  4. Kaznenopravne znanosti

Prijave se primaju do 26. rujna 2017. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

Biserka Salar

13. 7. 2017. u 13:46
Uređeno: 19. 9. 2017. u 14:53

Pozivamo sve studentice i studente treće, četvrte i pete godine studija koji se žele kroz praksu osposobiti za praktični rad u pravnoj struci da najkasnije do 22. rujna 2017. na web stranici klinike (http://klinika.pravo.unizg.hr/node/22) podnesu prijavu za sudjelovanje u radu Pravne klinike. Iznimno, svoju želju za pridruživanje klinici mogu izraziti i osobito motivirani studenti druge godine...

Danijel Relković

13. 7. 2017. u 10:26
Uređeno: 13. 7. 2017. u 10:27
Renata Požgaj


3. 7. 2017. u 11:56
Uređeno: 3. 7. 2017. u 11:59
Europska konferencija škola...

U Parizu je na Sveučilištu Rene Descartes u razdoblju od 26-29. lipnja 2017. godine održana europska konferencija u organizaciji European Association of Schools of Social Work. Predsjednik ove europske asocijacije je izv. prof.dr.sc. Nino Žganec koji je i otvorio konferenciju. Na konferenciji je sudjelovalo 1200 sudionika, uglavnom nastavnog osoblja sa različitih studija socijalnog rada iz 40 zemalja Europe, ali i s drugih kontinenata. Naslov konferencije bio je „Social Work Education in Europe: Challanging Boundaries, Promoting a Sustainable Future“. Na konferenciji je uz prof. Žganeca aktivno sudjelovalo još nekoliko nastavnika i studenata sa Studijskog centra socijalnog rada.

/_news/21677/19437737_1400127866745707_144171229618282475_n.jpg

/_news/21677/19488865_1403259746433184_9038288505508651777_o.jpg

Renata Požgaj

18. 5. 2017. u 07:18
Uređeno: 4. 7. 2017. u 10:52

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt...

Danijel Relković

EuroMilano - uspjeh košarkaške ekipe...

U periodu od 28. travnja do 1. svibnja održan je međunarodni turnir EuroMilano na kojemu je ekipa PF osvojila drugo mjesto. U grupnoj fazi završili su kao treći te se plasirali u daljnji tijek natjecanja. U četvrt finalu pobijedili su momčad Sveučilišta u Zadru, a u polufinalu su pobijedili  momčad francuskog Tehničkog fakulteta Troyes. Momčad Pravnog Fakulteta u finalu se susrela sa beogradskim Fakultetom Tehnoloških Znanosti od kojeg su doživjeli poraz.

Članovi košarkaške ekipe PF-a

Igrači: Luka Marić, Vinko Vrdoljak, Josip Baljkas, Dino Gliha, Mate Sivrić, Marijan Peša, Zvonimir Čutuk, Matej Hrkač.
Voditelj: Mauro Lukić

/_news/21061/IMG-20170430-WA0016.jpg 

/_news/21061/IMG-20170501-WA0001.jpg

/_news/21061/IMG-20170430-WA0006.jpg

Renata Požgaj

19. 4. 2017. u 13:04
Uređeno: 19. 4. 2017. u 13:06
Uspjeh na Willem C. Vis moot-u iz...

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu Marija Lalin, Katarina Šimac, Nina Šlat, Hana Štrkonjić, Ivona Zagajski i Zrinka Buzatović ostvarili su veliki uspjeh na Willem C. Vis moot-u iz međunarodne trgovačke arbitraže. U konkurenciji od gotovo 350 timova iz preko 70 zemalja zagrebački tim je u pismenom dijelu natjecanja nagrađen za podnesak za tužitelja (honourable mention), a u usmenom dijelu se plasirao među najbolja 64 tima. Osim toga, Ivona Zagajski je osvojila nagradu kao jedan od najboljih govornika (honourable mention).

/_news/21034/IMG_1711.JPG

Renata Požgaj

Međunarodna suradnja Studijskog...

Izv. prof.dr.sc. Nino Žganec izabran je 2015. godine na dužnost predsjednika Europske udruge škola socijalnog rada (EASSW) te na dužnost podpredsjednika (globalne) Međunarodne udruge škola socijalnog rada (IASSW). U tom svojstvu sudjelovao je u razdoblju od 7-8. ožujka 2017. godine na tripartitnom sastanku s predsjednicima tri vodeće globalne profesionalne organizacije koju pored IASSW-a čine i Međunarodna federacija socijalnih radnika (IFSW) te Međunarodno vijeće socijalne dobrobiti (ICSW).

Renata Požgaj

Jean Monnet Advanced Seminar in EU...

The course will be held in Dubrovnik from May 1-5 2017.

There is no course fee. All participants (including students enrolled at the Zagreb Faculty of Law) are required to pay a 40 EUR fee directly to IUC upon arrival. The online application is open until April, 10, 2017.

 

Maja Munivrana

1. 3. 2017. u 12:02
Uređeno: 1. 3. 2017. u 12:14
HOK-a i ABA-e u posjetu Pravnom...

Prof. dr.sc. Dubravka Hrabar, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i gospodin Robert Travaš, predjsenik Hrvatske odvjetničke komore ugostili su ABA-u jednu od najvećih i najsnažnijih odvjetničkih komora na svijetu. U izaslanstvu u Zagrebu sudjelovali su Linda Klein, predsjednica ABA-e i Sara Sanford, predsjednica Međunarodnog odjela ABA-e.

/_news/16599/IMG_0631.JPG

Renata Požgaj

27. 2. 2017. u 14:18
Uređeno: 16. 5. 2017. u 11:12

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost upisa kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom kojim se stječe 5 ECTS bodova. Navedeni predmet studentima se priznaje kao jedan od izbornih predmeta u skladu s izvedbenim planom i programom...

Danijel Relković

26. 1. 2017. u 08:44
Uređeno: 26. 1. 2017. u 08:45
Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u...

Izaslanstvo Pravnog fakulteta u sastavu dekanica prof.dr.sc. Dubravka Hrabar i prodekan prof.dr.sc. Davor Derenčinović posjetilo je 16. siječnja 2017. godine Pravni fakultet Sveučilišta u Čileu (Facultad de Derecho, Universidad de Chile) kojom prilikom je zaključen opći sporazum o suradnji i sporazum o razmjeni studenata između dviju institucija.

Renata Požgaj

Dodjela godišnje Nagrade Miko Tripalo...

Srijeda, 18. siječanj 2017. godine, u 11 sati, u Auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

/_news/19988/IMG_6500.JPG

/_news/19988/IMG_6501.JPG

Renata Požgaj

22. 12. 2016. u 10:12

I. broj Biltena međunarodne suradnje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

/_news/19744/Bilten.pdf

Renata Požgaj

19. 10. 2016. u 08:48
Uređeno: 19. 10. 2016. u 08:53
U Zagrebu održan godišnji sastanak...

Ovogodišnji sastanak CIEL mreže održan je u ponedjeljak, 10. listopada u Zagrebu.

/_news/11631/IMG_20161010_0955026.jpg

/_news/11631/14686087_10157494448695212_57121588_n.jpg

Renata Požgaj

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu...

Od 3. do 11. svibnja 2016. godine, delegacija Pravnog fakulteta u Zagrebu boravila je u službenom posjetu trima vodećim institucijama visokog pravnog obrazovanja i pravne znanosti u Narodnoj Republici Kini. University of Political Science and Law) u Šangaju.

 

 

Renata Požgaj

11. 5. 2016. u 11:28
Zadar -WINGS FOR LIFE 2016

50  studenata Pravnog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu zajedno sa još 7000 ljudi u Zadru otrčali su rutu i ostvarili super rezultate:  Dora Ilijaš otrčala 18 km i erasmus kolega Clemens Fink s 27 otrčanih kilometara.

Odaziv  naših studenata ove godine je bio velik, a dogodine se nadamo još većem broju naših kolega.

Karin Mačinković
Predsjednica SUSPF-a

/_news/18032/zadar 2016.jpg

Renata Požgaj

14. 4. 2016. u 07:29
Uređeno: 14. 4. 2016. u 07:30
NOVI SPORAZUM O SURADNJI

Pravni fakultet u Zagrebu potpisao je sporazum o suradnji sa pravnim fakultetima Dickinson School of Law i Penn State Law s Pennsylvania State University (http://law.psu.edu/). Suradnja se odnosi na razmjenu studenata i nastavnika, zajedničke projekte i obrazovne programe i sl. Pozivamo nastavnike i studente našeg Fakulteta da se svojim prijedlozima i idejama uključe u realizaciju ovog sporazuma.

Renata Požgaj

6. 4. 2016. u 22:26
Uređeno: 20. 4. 2016. u 08:58
Rezultati ekipe Pravnog fakulteta na...

Ekipa Pravnog fakulteta u Zagrebu, koju su činile studentice četvrte i pete godine studija Mirta Horvat, Valentina Jakopec, Tihana Krajnović i Matea Perica, plasirala se među šesnaest najboljih u finalu Price Media Law Moot Court natjecanja, a Matea Perica proglašena je najboljom govornicom na čitavom natjecanju.

pfz

Članstvo u CIEL mreži predstavlja značajan razvoj u internacionalizaciji zagrebačkog Pravnog fakulteta .

 

Renata Požgaj


AUCA Kirgistan - Pravni fakultet...

Pravni odsjek Američkog sveučilišta Središnje Azije (AUCA) i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu :
Održana prva ljetna škola ljudskih prava u  Kirgistanu (2016.)

/_news/18649/IMG_20160910_111442134.jpg

 

Renata Požgaj

20. 10. 2015. u 08:58
Uređeno: 21. 10. 2015. u 08:19
Službeni posjet dviju delegacija iz...

Dana 19. listopada 2015., dvije delegacije s Istočnog kineskog sveučilišta za političke znanosti i pravo (East China University of Political Science and Law, ECUPL) i Šangajske akademije za društvene znanosti (Shanghai Academy of Social Sciences, SASS), koje je predvodio rektor ECUPL-a i direktor SASS-a profesor Qing Ye.

Aleksandar Maršavelski

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana