Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
Referade:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383INTEGRIRANO PRETRAŽIVANJE LOKALNOG KATALOGA (Vero) I /DISCOVERY/  SERVISA
(EBSCO EDS)Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu


http://www.seelawschool.org/


 


Repozitorij

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-10000-drzavnih-stipendija-za-akademsku-godinu-20172018?cat=145

Natječaj je otvoren do 6. studenog 2017. godine, a za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju, tel. 01/4594-583, mail: drzavne-stipendije@mzo.hr, Facebook stranica:  https://www.facebook.com/ministarstvoznanostiiobrazovanja/.

Renata Požgaj

10. 10. 2017. u 10:22
Uređeno: 10. 10. 2017. u 10:23

Rok za podnošenje molbi je 25. listopada 2017. godine.
 

Renata Požgaj

Prijave se primaju do 10. studenog 2017. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Nazorova 51.

Biserka Salar

5. 10. 2017. u 09:18
Uređeno: 5. 10. 2017. u 09:36

Prijave se primaju do 10. studenog 2017. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Nazorova 51.

Biserka Salar

5. 10. 2017. u 09:14
Uređeno: 10. 10. 2017. u 10:36

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

- socijalni rad

- socijalna politika

 

Natječaj je otvoren do 10. studenog 2017., a prijave se primaju na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Nazorova 51.

 

Biserka Salar

4. 10. 2017. u 08:21
Uređeno: 10. 10. 2017. u 10:37

Nastava se održava utorkom.

 

Biserka Salar

2. 10. 2017. u 14:18
Uređeno: 2. 10. 2017. u 14:18

Ponovno upisani predmeti u zimskom semestru 2017/18. akad. god. a za koje su stečeni uvjeti za polaganje predmeta moći će se prijaviti putem studomata najkasnije od 30. listopada 2017. god.

Danijel Relković

11. 9. 2017. u 08:19
Uređeno: 15. 9. 2017. u 11:33

Za upis u akadmsku godinu studija (ponovno prvu i više godine studija) studenti su dužni postupiti prema slijedećim obavijestima i pravilima upisa:

Izvanredni studenti pravnog studija pri ponovnom upisu prve godine upisuju predmete u skladu s izvedbenim planom i programom važećim od 2017/18. akad. god. (istovjetnim i za redovite i za izvanredne studente, http://www.pravo.unizg.hr/diplomski_studij)

RASPORED UPISA STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U 2017/18. AKAD. GOD.

PRAVILA UPISA ZIMSKOG SEMESTRA ZA REDOVITE STUDENTE

PRAVILA UPISA ZIMSKOG SEMESTRA ZA IZVANREDNE STUDENTE

ODLUKE O PARTICIPACIJI ŠKOLARINE ZA REDOVITE STUDENTE

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA PARTICIPACIJE ŠKOLARINE ZA REDOVITE STUDENTE

UPUTE I NAČIN UPISA NA STUDOMATU

ODLUKA O UPISU PREDMETA U STUDIJSKIM GODINAMA

OBAVIJEST O UPISU PETE GODINE STUDIJA

OBAVIJEST O UPISU SADRŽAJA DESETOG SEMESTRA

OBAVIJEST STUDENTIMA O ISPUNJENJU OBVEZA IZ SEMINARA I SEMINARSKOG RADA

 

 

Danijel Relković

9. 9. 2016. u 12:18
Uređeno: 11. 9. 2017. u 13:40

PLAĆANJE PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA...

Danijel Relković


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2017/18. godini u prvu godinu studija upisuje:

na studijski program:

  1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
  • 18 redovitih studenata
  • 17 izvanrednih studenata, uz plaćanje participacije

 

2. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje tri godine

  • 20 izvanrednih studenata, uz plaćanje participacije

 

Danijel Relković

13. 7. 2017. u 10:26
Uređeno: 13. 7. 2017. u 10:27
Renata Požgaj

18. 5. 2017. u 07:18
Uređeno: 4. 7. 2017. u 10:52

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt...

Danijel Relković

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana