Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
Referade:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383INTEGRIRANO PRETRAŽIVANJE LOKALNOG KATALOGA (Vero) I /DISCOVERY/  SERVISA
(EBSCO EDS)Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu


http://www.seelawschool.org/


 


Repozitorij
4. 1. 2017. u 08:45
Uređeno: 11. 1. 2017. u 11:56

Sistematski pregled za redovite studente obavljat će se u ŠKOLSKOJ AMBULANTI, Siget, Avenija V. Holjevca 22, tel.: 6536 168, dr. sc. Nina Petričević dr. med. spec. školske med., med. ses. Ljuba Ćurić.

 

Na sistematski pregled ponijeti: 1. indeks    

                                                    2. zdravstvenu iskaznicu

                                                    3. povijest bolesti (ako imate).

 

Sistematski pregled je obavezan i jedan od uvjeta za upis u 2. godinu studija. Molimo studente da dolaze u dogovoreno vrijeme radi nemogućnosti davanja dodatnih termina. Studenti se mogu zamijeniti za termin sa drugim studentom, bez obzira na početno slovo prezimena.

 

 Ostale termine za sistematski pregled poslat ćemo naknadno

SISTEMATSKI PREGLED za studente 1. godine Pravni fakultet – Pravo- koji prvi put upisuju Pravo, ak. god. 2016/2017 - obavljat će se prema rasporedu:

 

Smjer

Datum

Termin

Studenti sa početnim slovima prezimena

 

Pravni fakultet – Pravo

09.01.2017.

14 sati

A- Arb

 

 

09.01.2017.

16 sati

Art - Barić

 

                       

10.01.2017.

8 sati

Bariš - Beriša

 

 

10.01.2017..

10 sati

Bib -Bogo

 

 

12.01.2017.

8 sati

Bol - Bre

 

 

12.01.2017

10sati

Bri - Buš

 

 

13.01.2017.

14 sati

Caj - Čav

 

 

13.01.2017.

16 sati

Čen - Čulj

 

 

16.01.2017.

8 sati

Ćal - Deš

 

16.01.2017.

10 sati

Dev - Dro

 

17.01.2017.

14 sati

Duj - Era

 

17.01.2017.

16 sati

Erg - Fund

 

18.01.2017.

8 sati

Gab - Gol

 

18.01.2017.

10 sati

Gov - Gvoz

 

19.01.2017.

14 sati

Hab - Hor

 

19.01.2017.

16 sati

Hra - Jag

 

20. 01.2017.

8 sati

Jako -  Jov

 

20.01.2017.

10 sati

Juk - Jus

 

21.01.2017.

14sati

Kad - Kin

 

21.01.2017.

16 sati

Kiš - Kom

Biserka Salar
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana