Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
Referade:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383INTEGRIRANO PRETRAŽIVANJE LOKALNOG KATALOGA (Vero) I /DISCOVERY/  SERVISA
(EBSCO EDS)Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu


http://www.seelawschool.org/


 


Repozitorij
10. 1. 2017. u 12:26

Obavještavaju se studenti zainteresirani za sudjelovanje na XI. Regionalnom Moot Court natjecanju iz ljudskih prava da je objavljen poziv za sudjelovanje u natjecanju.

Na poziv se mogu javiti svi zainteresirani studenti do nedjelje, 15. siječnja 2017., slanjem životopisa na e-mail adresu: marin.bonacic@pravo.hr

Regionalno Moot Court natjecanje pred Europskim sudom za ljudska prava

Poziv za sudjelovanje na XI. Regionalnom Moot Court natjecanju pred Europskim sudom za ljudska prava

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do nedjelje, 15. siječnja 2017. slanjem životopisa na e-mail adresu: marin.bonacic@pravo.hr
Izbor članova natjecateljskog tima provest će se nakon provedenih intervjua na koje će biti pozvani svi prijavljeni studenti. Prednost pri izboru imaju studenti viših godina studija.
Kao i do sada, studenti će se za natjecanje pripremati uz pomoć članova Katedre za kazneno procesno pravo. Usmeni dio natjecanja, u obliku simulacije suđenja pred Europskim sudom za ljudska prava, održat će se od 17. do 20. ožujka 2017. u Tirani, Albanija. Pobjednik natjecanja sudjeluje u transeuropskom finalu u Strasbourgu.
Sudjelovanje u natjecanju omogućava studentima da steknu nova pravna znanja, posebno iz područja zaštite ljudskih prava, unaprijede vještine pravnog pisanja, pravne argumentacije, retorike i timskoga rada.

 

 


 

Renata Požgaj
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana