Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
Referade:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383INTEGRIRANO PRETRAŽIVANJE LOKALNOG KATALOGA (Vero) I /DISCOVERY/  SERVISA
(EBSCO EDS)Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu


http://www.seelawschool.org/


 


Repozitorij
12. 1. 2017. u 08:00

Raspored predavanja:

Ponedjeljak 16. siječnja 2017. s početkom u 17 sati u dvorani 7, Ćirilometodska 4, 

četvrtak 19. siječnja 2017. s početkom 17 sati u dvorani 7, Ćirilometodska 4.

Predavanja će se održati na engleskom jeziku.

Profesorica Mayu Terada sa International Christian University, Tokio, održati će dva gostujuća predavanja na našem Fakultetu, u organizaciji Katedre za upravno pravo. Prvo predavanje pod naslovom ”Administrative law in Japan” održati će se u ponedjeljak 16. siječnja 2017. s početkom u 17 sati u dvorani 7, Ćirilometodska 4, dok će se drugo predavanje pod naslovom ”Regulating electronic communications in Japan” održati u četvrtak 19. siječnja 2017. s početkom u 17 sati u dvorani 7, Ćirilometodska 4. Predavanja će se održati na engleskom jeziku.

O predavaču: Mayu Terada profesorica je upravnog prava na International Christian University u Tokiju na kojem predaje upravno pravo, pravo elektroničkih komunikacija i pravo okoliša. Predmet njenog znanstvenog interesa je komparativno pravo elektroničkih komunikacija i regulatorne agencije.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana