Raspored sjednica Fakultetskg vijeća u akad.god. 2016/2017.


Fakultetsko vijeće

 

26. listopada 2016.

30. studenoga 2016.

21. prosinca 2016.

25. siječnja 2017.

22. veljače 2017.

29. ožujka 2017.

26. travnja 2017.

24. svibnja 2017.

28. lipnja 2017.

27. rujna 2017.

 

Sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se, u pravilu, srijedom u 12,00 sati u vijećnici Fakulteta, u zgradi na Trgu maršala Tita 14.


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana