Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

19. 3. 2018. u 08:23
Uređeno: 21. 3. 2018. u 11:18

Drage kolegice i kolege, 

pozivamo sve zainteresirane studentice i studente da nam pošalju svoje radove za objavu u prestižnom studentskom časopisu - Pravnik...

 

Danijel Relković

18. 3. 2018. u 16:17
Uređeno: 18. 3. 2018. u 16:18
4. hrvatska konferencija o...

Od 14. do 16. ožujka 2018. u organizaciji našeg Studijskog centra socijalnog rada, održana je 4. hrvatska konferencija o superviziji na temu „Supervizija za suvremene prakse“.  Konferencija je održana pod pokroviteljstvom resornog Ministarstva i Grada Zagreba, a okupila je više od 300 stručnjaka iz različitih područja – socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, pravosuđa. Konferencija je okupila i polaznike našeg Specijalističkog studija supervizije u psihosocijalnom radu koji se kontinuirano odvija od 2006. godine.

Od predavača na konferenciji posebno treba spomenuti prof. dr. sc. Marinu Ajduković, ujedno i voditeljicu konferencije, zatim prof. dr. sc. Ljiljanu Igrić, Jasenku Pregrad, dr. sc. Wolfganga Knopfa, Austrijsko udruženje supervizora, dr. sc. Evu Flicker, Sveučilište u Beču, dr. sc. Tatjanu Rožić, Sveučilište u Ljubljani, Sijtzea de Roosa, predsjednika ANSE, Udruženje nacionalnih organizacija za superviziju Europe. U okviru konferencije predstavljena je i knjiga “Supervizija i coaching u Europi: Koncepti i kompetencije“ čije je hrvatsko izdanje uredila prof. dr. sc. Marina Ajduković, a rezultat je dvogodišnjeg projekta “ECVision. Europski sustav za uspoređivanje i vrednovanje supervizijskih kompetencija“ (engl. ECVision. A European System of Comparability and Validation of Supervisory Competences) u kojem je sudjelovao naš fakultet.

pfz

16. 3. 2018. u 12:16
Uređeno: 16. 3. 2018. u 14:23

Utorak, 27. ožujka 2018. godine u 10 sati Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, Zagreb, Dvorana I. godine.

/_news/23653/SvjetskiDanSR_2018.pdf

 

Renata Požgaj

Dana 10. svibnja 2018. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz visoko pokroviteljstvo Predsjednice Republike Hrvatske gđe Kolinde Grabar-Kitarović, održat će se „5. Konferencija o pravu i politici tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana: Provedbeni prioriteti i novi izazovi“.

Konferenciju organizira Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN, u osnivanju) i Europskim dokumentacijskim centrom EFZG-a (EDC-KDC), a uz potporu Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore.

Konferencija se održava u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana (1962. - 2008.), autora ugledne monografije „Vladajući položaj na tržištu i njegova zlouporaba u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice“, nekadašnjeg člana Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedre za trgovačko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i člana nekadašnjeg Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja.

Više informacija i prijave na https://pptn.net.efzg.hr

pfz

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski Telekom d.d. sklopili su sporazum o suradnji u organiziranju praktične nastave za studente Fakulteta. Prema ovom sporazumu, Hrvatski Telekom primat će studente pete godine pravnog studija na praksu u trajanju od 15 dana, u okviru praktičnih vježbi koje se izvode u devetom semestru i nose 10 ECTS bodova.

Posebna je vrijednost ovoga sporazuma što otvara mogućnost studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i za obavljanje dugotrajnije prakse (u trajanju od 3 mjeseca) u Hrvatskom Telekomu.

Potpisivanjem ovog sporazuma, studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nudi se još više mogućnosti za stjecanje praktičnih znanja i vještina relevantnih za rad u gospodarstvu i na pitanjima ICT regulacije, tržišnog natjecanja, zaštite osobnih podataka i telekomunikacijske regulative.

pfz

2. 2. 2018. u 14:21
Uređeno: 7. 2. 2018. u 11:32
Promocija magistrica i magistara prava

Dana 19. siječnja 2018. godine održana je druga promocija magistrica i magistara prava u ovoj akademskoj godini. Ovom prilikom promovirani su: Rea Jozić, Katarina Badrov, Tanja Bagić, Nika Bašić, Maša Berić, Barbara Bolonja, Zrinka Buzatović, Besa Canoli, Ines Celjak, Maja Čapelj, Lara Črnko, Božica Demeter, Petra Đuračić, Marina Fellner, Kristijan Galić, Maja Glibo, Nikolina Godrijan, Dejan Hamer , Silvija Hanžić, Ivana Imbriovčan , Iris Kebat, Martina Klak, Zrinka Kos, Korana Krivačić, Filip Lalić, Amanda Lovrenović, Maja Majdandžić, Ivan Marčinko, Petra Martek, Jelena Martek, Doris Mustač, Mia Nazalević, Matko Ostoić, Adriana  Ožanić, Katarina Paić, Matea Parlov, Josipa Pavičić, Petra Petak, Petra Radušić, Lucia Slavica, Nera Srzić, Anita Šalina, Marta Šćrbec, Katarina Šimac, Iva Širanović, Nina Šlat, Ivan Topić, Martina Topolovac, Stela Tudor, Nikolina Valent, Karolina Vincek i Ivona Zagajski.

Gost na promociji bio je g. Rober Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore i alumni Pravnog fakulteta Svuečilišta u Zagrebu.

Galerija fotografija s promocije dostupna je u rubrici multimedija.

pfz

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana