Obavijesti
Nema vijesti!
13. 6. 2016. u 08:58
Uređeno: 21. 7. 2016. u 13:38
HRVATSKA PRAVNA POVIJEST U EUROPSKOM KONTEKSTU

NOVO

Naslov: Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu

Autor: Dalibor Čepulo

Godina izdanja: 2016.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Udžbenik “Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba” ima za cilj cjelovito razjasniti i pregledno izložiti razvoj institucija vlasti i razvoj prava na različitim hrvatskim prostorima te u državama u hrvatskom okruženju koje su bile najvažnije za hrvatski državni i pravni razvoj. Autori su nastojali staviti naglasak na pravne sadržaje, ali je i zadržati prikaz društvenog konteksta koji pravnoj dimeneziji daje smisao te upozororiti na interakciju hrvatske sredine s europskim okruženjem. Izlaganje materije određeno je dvjema vremenskim granicama: prijelazom kasne antike u srednji vijek s jedne te suvremenim dobom s druge strane.
Knjiga je u prvom redu namijenjena studentima prava na prvoj godini studija za svladavanje predmeta “Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu”, ali i široj zainteresiranoj javnosti.

Slavica Habijan
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana