Obavijesti
Nema vijesti!
5. 9. 2017. u 10:03
Uređeno: 5. 9. 2017. u 10:20
AZIL - Pravni i institucionalni aspekti

NOVO

 

Naslov: AZIL Pravni i institucionalni aspekti

Autor: Goranka Lalić Novak

Godina izdanja: 2016.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Knjiga Azil - Pravni i institucionali aspekti rezultat su desetogodišnjeg bavljenja temom azila na znanstvenoj i praktičnoj razini. Nastala je na temelju doktorske disertacije.

Slavica Habijan
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana