MoveS seminar: "Upućivanje...

Dana 25. listopada 2019. u auli Sveučilišta u Zagrebu će se održati međunarodni MoveS seminar na temu: Upućivanje radnika u kontekst slobode kretanja i koordinacije sustava socijalne sigurnosti te najnovije promjene u zakonodavstvu EU

Seminar organizira MoveS u suradnji sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Predavači na seminaru su stručnjaci iz MoveS tima (sveučilišni nastavnici i znanstvenici), domaći stručnjaci te predstavnici Europske komisije.

MoveS  je europska mreža nezavisnih pravnih stručnjaka iz 32 zemlje, koja se bavi slobodom kretanja radnika i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti. Financira ju Europska komisija, a njezinim radom koordinira Eftheia, u suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani i Sveučilištem u Poitiersu. Glavna zadaća MoveS mreže je savjetovanje Europske komisije, izvještavanje o nacionalnim praksama, te širenje znanja putem znanstveno-stručnih izvješća i tematskih seminara.

Online prijava (produžena mogućnost prijave do 23.10.2019.)

Program seminara

Popis obavijesti