4. 10. 2017. u 08:26
Uređeno: 9. 10. 2017. u 09:23

Poštovani,

 

Studenti prve godine studija za magistra prava koji u srednjoj školi nisu učili latinski jezik najmanje dvije godine, dužni su upisati tečaj latinskog jezika za pravnike na  Pravnom fakultetu u Zagrebu te, po završetku tečaja, položiti ispit iz latinskog jezika. Studenti imaju pravo pristupiti ispitu iz nastavnog predmeta Rimsko privatno pravo tek nakon što polože ispit iz latinskog jezika.

 

Nastava se održava utorkom.

 

 

 

Nastava za polaznike tečaja latinskog jezika održavat će se u zgradi Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana IV i to:

1. Grupa I (A-Kn), utorkom od 13h, počev od 10. listopada 2017.

2. Grupa II (Ko-Ž), utorkom od 18h, počev od 10. listopada 2017.

 

Polaznici tečaja dužni su prije početka nastave uplatiti 1.250,00 kuna za troškove tečaja na žiro račun Pravnog fakulteta u Zagrebu. Posebna uplatnica za navedene svrhe može se nabaviti u knjižari Pravnog fakulteta, Trg Republike Hvatske 3, dvorišna strana. Potvrdu o uplati školarine treba predati nastavniku na početku nastave.

 

Obvezna literatura iz tečaja latinskog jezika za pravnike jest knjiga Petrak, Traditio iuridica, vol. I, Zagreb 2010. Knjiga se može također nabaviti u knjižari Pravnog fakulteta ili posuditi u knjižnici. Mole se polaznici da nabave knjigu do početka tečaja, isključivši fotokopiranje.

 

Ako se pojedini student, koji nije učio latinski jezik najmanje dvije godine, ne nalazi na priloženom popisu, treba se prijaviti Koordinatoru tečaja na prvom satu nastave.

 

Koordinator nastave latinskog jezika je prof. dr. sc. Marko Petrak, Katedra za rimsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu; tel. 01 4895 630, e-mail: marko.petrak@pravo.hr; konzultacije utorkom u 17 sati (soba 30, Sv. Ćirila i Metoda 4).  

 

 

 

POPIS STUDENATA PRVE GODINE - TEČAJ LATINSKOG JEZIKA 2017/18.

 

GRUPA I (A-Kn)

PREZIME

IME

 1.         Aras

Sara

 1.         Bahtijarević

Vito

 1.         Banek

Anastazija

 1.         Barišić

Darijo

 1.         Bartulović

Marija

 1.         Bertina

Matea

 1.         Beti

Lukas

 1.         Blažak

Danijela

 1.         Blažeković

Danijela

 1.       Bošnjak

Lukas

 1.       Bračanov

Antonela

 1.       Bradaška

Erich

 1.       Bratim

Magdalena

 1.       Brešković

Ana Paulina

 1.       Budor

Marko

 1.       Butrica

Roberta

 1.       Celić

Dominik

 1.       Cestar

Katarina

 1.       Čondrić

Dorija

 1.       Čović

Sara

 1.       Čretni

Tomislav

 1.       Črnjak

Ivona

 1.       Dešić

Klaudia

 1.       Dodig

Fabijan

 1.       Dragošević

Tin

 1.       Drobnjak

Petar

 1.       Dubravac

Mateja

 1.       Đanović

Luka

 1.       Ferenc

Daria

 1.       Filić

Ana Marija

 1.       Filipović

Nikolina

 1.       Gačanin

Ella

 1.       Gardašanić

Marija

 1.       Gaši

Ana-Marija

 1.       Goldberg

Domagoj

 1.       Hodak

Leo

 1.       Horvat

Klara

 1.       Horvat

Marijana

 1.       Horvat

Leon

 1.       Horvatin

Katarina

 1.       Hrsto

Franjo

 1.       Jakopec

Filip

 1.       Jurić

Katarina

 1.       Karlović

Ines

 1.       Katančić

Veronika

 1.       Kavelj

Leonarda

 1.       Knežević

Karlo

 

 

 

GRUPA II (Ko-Ž)

 

 

 

   
 1.         Kokalović

Josipa

 1.         Kolenko

Laura

 1.         Konstantinović

Anja

 1.         Kostanjšek

Maja

 1.         Kovačević

Kristina

 1.         Labaš

Antonio

 1.         Labura

Petra

 1.         Lalić

Karlo

 1.         Lastrić

Anja

 1.       Letica

Frane

 1.       Lončar

Josip

 1.       Lukač

Sara

 1.       Mahnić

Istra

 1.       Marević

Lucija Katarina

 1.       Marinac

Ivan

 1.       Martić

Niko

 1.       Marunić

Julija

 1.       Matijević

Lucija

 1.       Matijević

Marko

 1.       Medvešek Zmijanac

Vanda

 1.       Meštrović

Lorena

 1.       Mikulandra

Luciana

 1.       Miladin

Nikolina

 1.       Navračić

Nikolina

 1.       Novoselec

Sarah

 1.       Oblučar

Danijela

 1.       Očko

Lucija

 1.       Papac

Ana

 1.       Pavelić

Petra

 1.       Pavlak

Mateo

 1.       Pavlić

Marko

 1.       Perić

Lorena

 1.       Perković

Svibor

 1.       Samac

Marko

 1.       Stipanović

Mirna

 1.       Šenjug

Bruno

 1.       Šinko

Kristijan

 1.       Šokec

Josip

 1.       Šuvak

Josip

 1.       Švec

Ivana

 1.       Tomić

Bruno

 1.       Valenti

Luciana

 1.       Varović

Marko

 1.       Vnučec

Ivan

 1.       Vuletić

Darija

 1.       Zadravec

Marija

 1.       Zeman

Eva

 1.       Zrno

Ivan

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana