1. 2. 2018. u 11:00

Pozivamo sve studentice i studente treće, četvrte i pete godine studija koji se žele kroz praksu osposobiti za praktični rad u pravnoj struci da najkasnije do 16. veljače 2018. na web stranici klinike (http://klinika.pravo.unizg.hr/node/22) podnesu prijavu za sudjelovanje u radu Pravne klinike. Iznimno, svoju želju za pridruživanje klinici mogu izraziti i osobito motivirani studenti druge godine...

Pravna klinika pruža najizravniju mogućnost praktičnog obrazovanja kroz neposredan rad studenata na stvarnim slučajevima, sa stvarnim strankama i na stvarnim pravnim problemima. Rješavajući pravne probleme građana, možete steći najizravniji uvid u način na koji pravo funkcionira. Uz to, u Pravnoj klinici potiče se timski rad, i studentima otvara prostor za vlastitu inicijativu.

Rad u Pravnoj klinici ima još jedan cilj: da studenti, osposobljavajući se za svoju buduću profesiju, ujedno pruže i korisnu uslugu svima koji joj se obrate za pravnu pomoć. Utoliko je Pravna klinika pravo mjesto i za sve one koje zanima volonterski i pro bono rad na temama od općeg interesa. U Klinici k tome stječete posebna znanja i vještine vezane uz pravna područja koje se tiču specifičnih tema od javnog značenja, a koje se nigdje drugdje ne mogu na toj razini naučiti (npr. praktična pitanja ovrhe, rad na problemima azilanata i stranaca, pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela, prava pacijenata i sl.).

Da bi postali dio kliničkog tima, bitna je motiviranost za stjecanjem praktičnog znanja te sklonost za rad u javnom interesu, te volja da se pomogne onima koji ne mogu drugdje ostvariti primjerenu pravnu zaštitu.

Studenti kliničari u prvom redu sudjeluju u Klinici dobrovoljno, radi vlastitog usavršavanja. Nakon jednog semestra rada u Klinici, studenti koji se s uspjehom osposobe te odrade minimalni klinički kurikulum mogu ostvariti 10 ECTS bodova koji će im se priznati kao praktična nastava na petoj godini studija. Idealno, međutim, klinička praksa traje dva do tri semestra, pri čemu studenti nakon prvog semestra dijelom preuzimaju mentorske funkcije i vodstvo grupa u Klinici. Nakon završetka prakse dobiva se potvrda o kliničkoj praksi, a kliničarke i kliničari koji se istaknu dobivaju posebnu individualiziranu svjedodžbu koja služi kao najbolja preporuka pri potrazi za poslom u pravnoj struci.

Pojedinosti o dostignućima kliničara i djelovanju Pravne klinike možete naći na stranicama njenog službenog glasila, biltena Pro bono, kojeg možete čitati i preko ove poveznice:http://www.pravo.unizg.hr/izdavacka_djelatnost/casopisi_pravnog_fakulteta/pro_bono

Za sva eventualna dodatna pitanja, javite se na mail klinika@pravo.hr.

Danijel Relković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana