8. 2. 2018. u 09:22
Uređeno: 8. 2. 2018. u 12:14

Mole se studenti da pažljivo pročitaju tekst Natječaja prije prijave te obrate posebnu pažnju na sljedeće stvari:

 

1. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ECTS bodova, i potvrda o upisu u semestar NISU jedan dokument. Potvrda o upisu u semestar se podiže ISKLJUČIVO u studentskoj referadi, dok se prijepis može i samostalno ishoditi putem studomata. Nepodnošenje obje prijave automatski diskvalificira kandidata zbog nepotpune dokumentacije.

 

2. Potvrda o znanju stranog jezika ishođena na Katedri za strane jezike PFZG mora sadržavati potpis i PEČAT. Ako ga nema, mole se studenti da ga traže u Uredu za međunarodnu suradnju ili studentskoj referadi. 

 

3. Prijave se urudžbiraju u zatvorenoj omotnici u Pisarnici PFZG (u prizemlju zgrade TRH14 postoje 2 pisarnice, jedna od Sveučilišta, jedna od PFZG - isključivo predavati dokumentaciju u Pisarnicu PFZG) 

do 15. veljače 2018. u 12 h (datum i virjeme primitka dokumentacije, ne poštanskog žiga). Na omotnicu napisati:

ime i prezime, 'Prijava za Erasmu+ Natječaj za studijski boravak u ak.god. 2018/19'', Za Ured za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

4. Mole se studenti da prijavljuju isključivo ljetne semestre za sljedeća sveučilišta:

University of Edinburgh

Universitet Antwerpen

Stockholms Universitet

Universiteit Leiden

KU Leuven

Universidade de Lisboa

Universitaet Wien

Universitaet zu Koeln

Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universitaet Bonn

Universitat Pompeu Fabra

Ludwig Maximilians Universitaet Muenchen

 

Prijavljuje se ljetni semestar jer se rezultati Natječaja očekuju tek u travnju, kad su rokovi za nominacije za zimski semestar za navedena sveučilišta.  U slučaju prijave zimskog semestra, studenti se izlažu visokom riziku da prijava ostane izvan nominacijskog roka te bude odbijena, u kojem slučaju to znači i kraj njihove mogućnosti odlaska na razmjenu.

O promjenama vezanim za priznavanje sadržaja po povratku s razmjene možete pročitati u često postavljanim pitanjima unutar Erasmus programa. 

Andrea Mišković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana