RASPORED SEMINARA:
Integrirani pravni studij
Raspored seminara u trećem semestru

IZMIJENJENI RASPORED STUDENATA PO TURNUSIMA, POPIS DODIJELJENIH SEMINARA I STRANIH JEZIKA DOSTUPAN JE NA OVOM LINKU. Mole se studenti kojima eventualno nije pravilno upisana grupa (nakon odobrene molbe za izmjenu) da se jave prodekanu za nastavu osobno u utorak 1. listopada u 9 sati, ili mailom na marko.juric@pravo.hr.

 

GRUPA DVORANA VRIJEME PRVI SEMINAR
PIT-A-1 Informatička dvorana, TRH 14 Ponedjeljkom i četvrtkom od 12,30 do 15,00 (doc.dr.sc. Marko Jurić) 16. 12.
PIT-A-2 Informatička dvorana, TRH 14 Srijedom i petkom od 12,30 do 15,00 (doc.dr.sc. Marko Jurić) 17. 12.
UP-C-1 TRH 3, dvorana 3 Utorkom i četvrtkom od 12 do 15 (izv.prof.dr.sc. Đorđe Gardašević) 12. 12.
OP-B-1 TRH 3, dvorana 3 Utorkom i petkom od 9 do 12 13. 12.